NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface set interface ? Použití set interface [name = ] název rozhraní [ [admin = ] ENABLED|DISABLED [connect = ] CONNECTED|DISCONNECTED [newname = ] nový název ] Nastaví parametry rozhraní. název rozhraní - název rozhraní admin - Zda má být rozhraní povoleno (pouze u sítí jiných než LAN). connect - Zda má být rozhraní připojeno (pouze u sítí jiných než LAN). newname - nový název rozhraní (pouze u sítí LAN) Poznámky: - Musí být určena aspoň jedna možnost mimo název. - Je-li určena možnost connect = CONNECTED, bude rozhraní automaticky povoleno, i když bude určena možnost admin = DISABLED.

NETSH / INTERFACE / SET / INTERFACE

netsh interface set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví parametry rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
netsh interface ipv6 add route
Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.
netsh routing ip rip show interface
Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní.
netsh p2p pnrp peer help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show ieproxy
Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/set/interface.htm
0.062

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /

I can not download the alternative command prompt for windows 10, why?

 /

How to change the Windows 8.1 / 8 indexing options (advanced searching)?

 /

I have on the desktop a small black dot, what can I do?

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Where can i find the settings on Samsung Galaxy?

 /

How can I quickly open, find, the Program Files folder in Windows 8.1 / 10?

 /