NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add profile ? Použití: add profile [filename=]<řetězec> [interface=]<řetězec> Parametry: filename - název souboru XML profilu interface - název rozhraní Poznámky: Parametr filename je požadovaný. Jedná se o název souboru XML, který obsahuje data profilu. Parametr interface je volitelný. Jedná se o parametr názvu rozhraní zobrazeného příkazem netsh lan show interface. Je-li zadán název rozhraní, bude do něj profil přidán, jinak bude profil přidán do všech drátových rozhraní. Příklady: add profile filename="Profile1.xml" interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows 2000/XP - Příkazy K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN. / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx sap
Změny kontextu `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
netsh interface ip show tcpconn
Zobrazí připojení protokolu TCP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/add/profile.htm
0.061

Technische Informationen, kurzes how to, über den Speicherplatz Auswerter!

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /

Perl Strato Web Hosting funktioniert nicht, was mache ich falsch!

 /

Was macht Reboot sofort einleiten im File Unlocker?

 /

Customize the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

How can I only Add Folders included Subfolders, but not add files for timestamps?

 /

Start drive optimization directly in IsMyHdOK!

 /

Windows Ordner mit dem größten Festplatten -Verbrauch!

 /