netsh lan add profile - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » add » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan add profile ? Použití: add profile [filename=]<řetězec> [interface=]<řetězec> Parametry: filename - název souboru XML profilu interface - název rozhraní Poznámky: Parametr filename je požadovaný. Jedná se o název souboru XML, který obsahuje data profilu. Parametr interface je volitelný. Jedná se o parametr názvu rozhraní zobrazeného příkazem netsh lan show interface. Je-li zadán název rozhraní, bude do něj profil přidán, jinak bude profil přidán do všech drátových rozhraní. Příklady: add profile filename="Profile1.xml" interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / ADD / PROFILE

netsh lan add profile - Windows 2000/XP - Příkazy K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN. / Windows 2000/XP
netsh, lan, add, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx sap
Změny kontextu `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.
netsh interface ip show tcpconn
Zobrazí připojení protokolu TCP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/add/profile.htm
0.186
17140

Start system resources check and diagnostic tool for RAM on all Windows 10, 7!

 /

How to save and open searches in Windows 7 ?

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

Am Handy in der Statusleiste erscheinen nicht die Akku Prozente, warum?

 /

How can I install Java Script in Windows 10?

 /

Turn off Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

Can I find the BIT on my PC?

 /

Create a Windows 8 or 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

Internet Explorer 10 oder 11 als Standardbrowser in Windows-8 und 8.1 (definieren, einsetzen)?

 /

Drucker Anschluss mit Standard Parallel Port fehlt am PC, was kann ich machen?

 /

Can I open the Control Panel (x64/x32)?

 /

When filtering, no path can be specified (directory print, expression)!

 /