netsh lan reconnect - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » reconnect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan reconnect ? Použití: reconnect [ [interface=]<řetězec> ] Parametry: interface - název rozhraní, u kterého má být toto nastavení použito Poznámky: Parametr interface je volitelný. Pokud je zadán název rozhraní, bude znovu připojeno pouze dané rozhraní. V opačném případě budou připojena všechna rozhraní. Příklady: reconnect interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / RECONNECT

netsh lan reconnect - Windows 2000/XP - Příkazy Připojí rozhraní znovu. / Windows 2000/XP
netsh, lan, reconnect, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete interface
Odstraní rozhraní ze zásobníku IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh ras
Změny kontextu `netsh ras'.
netsh diag show test
Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Připojí rozhraní znovu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/reconnect.htm
0.218
13235

GetWindowText does not work, how can I uninstall it?

 /

Don't Sleep Auto-Start Windows 10, 8.1, 7 ...?

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

No Search for Jpeg2PDF easy use WinScan2PDF!

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (10,8.1,7)?

 /

Prevent my computer from sleeping, but still allow the screen off?

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

Can I see is it an signifying Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /

Can I somehow disable the click navigation sound on Win 10 in Quad-Dir?

 /

Where can I change my Windows-10 homegroup password?

 /

Windows 10 Adapter Settings Find Network?

 /