NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Použití: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=]<řetězec> Parametry: enabled - Určuje, zda je automatická konfigurace povolena či nikoliv. interface - Název rozhraní, na které se má toto nastavení použít. Poznámky: Oba parametry jsou požadovány. Příklady: set autoconfig enabled=yes interface="Připojení k místní síti" set autoconfig enabled=no interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.
netsh ras appletalk dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm
0.202
17121

Clean Installation of the Windows 10, can I do?

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 10 Store for Free!

 /

Is it possible to customize the title of the Quad-Explorer window?

 /

Enable or Disable Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

How to do a double-click?

 /

Forward and back-navigation and keep selection of objects in all Explorer Views!

 /

In der Explorer-Ansicht, FTP mit Passwort geschützten Ordnern funktioniert nicht?

 /

Disable and enable SmartScreen via CMD BATCH command?

 /

Das Explorer Spaltenchaos - Eine unendliche Geschichte?

 /

Make data recovery impossible on Windows overwrites the data with random numbers!   

 /

When the Windows 10 gets sluggish and sluggish?

 /

What is the Windows serial number (10, 8.1, ...)?

 /