NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show interfaces - Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému. show profiles - Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. show settings - Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě. show tracing - Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.

NETSH / LAN / SHOW

netsh lan show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Určuje, zda bude vysílání překladu adres
netsh interface ip delete dns
Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP.
netsh p2p idmgr
Změny kontextu `netsh p2p idmgr'.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show.htm

0.077

Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about changes on your computer!

 /

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, how to?

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

Download free trial versions from Adobe.com!

 /

How to navigate up a folder?

 /

Wozu IsMyHdOK, wenn es schon ähnliche Programme gibt!

 /

Can I install program and drivers in compatibility mode on Win 8 / 8.1?

 /