netsh lan show - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show interfaces - Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému. show profiles - Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. show settings - Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě. show tracing - Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.

NETSH / LAN / SHOW

netsh lan show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Určuje, zda bude vysílání překladu adres
netsh interface ip delete dns
Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP.
netsh p2p idmgr
Změny kontextu `netsh p2p idmgr'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show.htm
0.109
11370

NewFileTime Video!

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, how to?

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

Windows 10 is getting slower, why?

 /

HDMI-CEC?

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

AHCI for Windows 8.1 and 10 via storahci (activate, switch)!

 /

Druckerverwaltung, Druckerserver, Trieber, Anschlüsse Drucker unter Windows 10!

 /

Kids login protection under Windows 10 on tablet or desktop PC!

 /