NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show interfaces - Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému. show profiles - Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. show settings - Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě. show tracing - Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.

NETSH / LAN / SHOW

netsh lan show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Určuje, zda bude vysílání překladu adres
netsh interface ip delete dns
Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Ke globálnímu seznamu serverů DHCP přidá servery DHCP.
netsh p2p idmgr
Změny kontextu `netsh p2p idmgr'.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show.htm
0.061

Help: "Connection error" in Windows-10 when the folder is locked!

 /

Wie verwende ich CMD NET den HELP Befehl (Hilfe)?

 /

Save icon layout and restore it.

 /

Sind die Vollversionen alle Freeware-Software, die hier zu downloaden sind?

 /

Keep the Microsoft Windows PC on or put to sleep!

 /

How to format new hard drive, create new partition/volume in Windows 8.1/10?

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

Sicher Löschen zum Explorer Kontextmenü hinzufügen (Windows 10, 8.1, 7, ie 11) ?

 /