NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » profiles

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show profiles ? Použití: show profiles [ [interface=]<řetězec> ] Parametry: interface - název rozhraní, které má nastaven tento profil Poznámky: Parametr interface je volitelný. Pokud je zadán parametr interface, zobrazí se pouze profil zadaného rozhraní. V opačném případě se zobrazí všechny profily. Příklady: show profiles interface="Připojení k místní síti" show profiles

NETSH / LAN / SHOW / PROFILES

netsh lan show profiles - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, profiles, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras show registeredserver
Zobrazí, zda je počítač registrována jako
netsh interface ipv6 6to4
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/show/profiles.htm

0.046

How can i add or change languages in Windows-8 and Win 8.1?

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /

Tastenkürzel um Windows Programme neu zu starten?

 /

How can I change user passwords in Windows 7 and 8.1 without knowing current password?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font folder?

 /

Create a Windows 8 or 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

Can I move the Windows-7 taskbar to different locations?

 /

Windows 10 Such-Indizierung deaktivieren (anpassen, aktivieren)?

 /