NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. group - Změny kontextu `netsh p2p group'. help - Zobrazí seznam příkazů. idmgr - Změny kontextu `netsh p2p idmgr'. pnrp - Změny kontextu `netsh p2p pnrp'. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: group idmgr pnrp Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P

netsh p2p - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh bridge
Změny kontextu `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh p2p'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p.htm
0.125
11153

Schneewittchen Windows Desktop Uhr!

 /

USB drives not recognized under Windows 10 / 8.1 / 7, why?

 /

Explorer View Grouping, hows to turn off in Q-Dir list views!

 /

Clear the temporary Windows 10 folder!

 /

Slow data transfer in the home network on a notebook, laptop or PC?

 /

Disable DontSleep via the Windows To-Tray area!

 /

Directory print / expression, but how to (details)?

 /

Why should I replace / update my old computer monitor?

 /

Can I pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

Activate or Turn-Off folder printout from auto startup in Windows 10, 8.1, ...!

 /

Summer time, winter time and other file time corrections!

 /

Wozu die PNG Funktion beim Photo Resizer?

 /