NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. group - Změny kontextu `netsh p2p group'. help - Zobrazí seznam příkazů. idmgr - Změny kontextu `netsh p2p idmgr'. pnrp - Změny kontextu `netsh p2p pnrp'. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: group idmgr pnrp Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P

netsh p2p - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh bridge
Změny kontextu `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p.htm
0.061

Heftrand mit ca 2cm Breite, bzw. nicht bedruckter Rand, wo ich den Ausdruck zum Abheften lochen kann?

 /

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

The difference between the touch screen on a desktop computer and tablet!

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

When keystrokes in Explorer the search field is selected / jumps on?

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

Red Black Big Mouse Pointer for Windows!

 /