NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. group - Změny kontextu `netsh p2p group'. help - Zobrazí seznam příkazů. idmgr - Změny kontextu `netsh p2p idmgr'. pnrp - Změny kontextu `netsh p2p pnrp'. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: group idmgr pnrp Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P

netsh p2p - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh bridge
Změny kontextu `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh p2p'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p.htm
0.186
11153

Windows-10/11 customize keyboard settings, can I (language, settings)?

 /

Alle Unterordner im Explorer zeigen Shortcut Verzeichnis Baum!

 /

Open Windows 11 settings the solutions!

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

What is a page break?

 /

Windows 11, 10, 8.1, ... System Tastenkürzel weiterhin verwenden!

 /

What is Command Prompt?

 /

Tipps um das aktive Fensters schneller zu erkennen und so!

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Canon for older printer / scanner problem under Windows 10 no drivers!

 /

If the network load is low, shut down the PC or put it in standby!

 /

How to zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8?

 /