NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. group - Změny kontextu `netsh p2p group'. help - Zobrazí seznam příkazů. idmgr - Změny kontextu `netsh p2p idmgr'. pnrp - Změny kontextu `netsh p2p pnrp'. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: group idmgr pnrp Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P

netsh p2p - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh bridge
Změny kontextu `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p.htm

0.077

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?

 /

Forget the Font Name!

 /

In Firefox navigation between tabs are Ctrl-PageUp and Ctrl-PageDn!

 /

Download URL Rewrite Module 2.0 für IIS 7,8, 8.5!

 /

What are variables?

 /

Wie kann ich in Windows 7 die Remotedesktopverbindung aufrufen, bzw. öffnen?

 /

How to add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /