netsh p2p - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. group - Změny kontextu `netsh p2p group'. help - Zobrazí seznam příkazů. idmgr - Změny kontextu `netsh p2p idmgr'. pnrp - Změny kontextu `netsh p2p pnrp'. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: group idmgr pnrp Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P

netsh p2p - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh bridge
Změny kontextu `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh p2p'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p.htm
0.156
11153

Standard-Desktop-Symbole unter Windows 10 aktivieren!

 /

Status: Is downloaded - 100 percent and Windows 10 hangs?

 /

Place the recycle bin in the Windows 10 Start menu!

 /

Stop Watch also known as chronograph, from ancient greek language! 

 /

Datei Zeiten in Excel oder Calc bearbeiten und importieren!

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

Mauszeiger Größe beim Anmeldebildschirm ändern in Windows-7?

 /

The created file can not be compressed!

 /

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

 /

Enforce updated when change the Local Group Policy settings in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the rain!

 /

Customize Prevent System Shutdown from task bar!

 /