NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. db - Změny kontextu `netsh p2p group db'. dump - Zobrazí konfigurační skript. gping - Zkontroluje připojení k portu vzdálené skupiny. help - Zobrazí seznam příkazů. resolve - Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu. show - Zobrazí informace. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: db Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / GROUP

netsh p2p group - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p group'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping ip
Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show ifstats
Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group.htm
0.077

Fehlermeldung: Dieses Programm verhindert, dass Windows abgemeldet wird?

 /

Downgrade Windows 10 zu Windows 7, oder 8.1, kann ich es deinstallieren?

 /

USB Debugging Developer Mode Enable Samsung Galaxy (Android)?

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 how to modify, customize or disable?

 /

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop!

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected folders problem!

 /