NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / GROUP / DB

netsh p2p group db - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p group db'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/db.htm

0.03

How to find your IP Address quickly?

 /

Customize the Windows 8.1 / 8 desktop!

 /

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

 /

Hilfe der Windows 10 Defender ist deaktiviert, was kann ich machen?

 /

Kann man in Windows 8.1 das Internet ausschalten?

 /

Customize SmartScreen on Windows 10 (disable, enable)?

 /

Taskkill mit der Cmd.exe korrekt und sinnvoll einsetzen mit Beispielen?

 /