NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / GROUP / DB

netsh p2p group db - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p group db'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh p2p group db'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/db.htm
0.124
13594

Wie kann ich einen System-Wiederherstellungspunkt in Windows-7 manuell erstellen?

 /

File and Folder counter / number in an Explorer column!

 /

Vergleichen Sie Bilder und mehrsprachige Sprache, um die Sprache zu ändern!

 /

Kann man das klassische Design in Windows 10 aktivieren!

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /

What are desktop fonts?

 /

Am Raster ausrichten und automatisch anordnen in der Explorer-Listenansicht!

 /

Alle Druckaufträge in Windows 10 abbrechen über Druckdienst, aber wie?

 /

Open quickly the microphone settings on all MS Windows OS!

 /

Auch als dunkle, z.B. Dark Theme Desktop Notizen!

 /

Show hidden files and directorys in Windows 10, can I?

 /

I´m missing the invert selection function in windows 7 explorer  ?

 /