NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / P2P / GROUP / DB / DUMP

netsh p2p group db dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.
netsh interface portproxy show v4tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh ras ipx show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IPX RAS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/db/dump.htm
0.156
14247

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 excluding password!

 /

In Windows 10, install additional language packs, but how?

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

Unterschied Optionsfelder und Kontrollkästchen?

 /

Find Duplicate Photos Remove them Instantly on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Der Windows 7, 8.1, 10 Explorer merkt sich die markierten Objekte nicht?

 /

Add and maintain custom columns in File Explorer Windows 10!

 /

Der Unterschied zwischen Favoriten und Quick-Links?

 /

Can I selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

How can I customize the Windows 10 Start Menu?

 /

Wo finde ich die Standard-Programm-Einstellungen in Windows 8.1, 10, für Datei -Erweiterungen, -Formate, -Typen?

 /