netsh p2p group db dump - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / P2P / GROUP / DB / DUMP

netsh p2p group db dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.
netsh interface portproxy show v4tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh ras ipx show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IPX RAS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/db/dump.htm
0.14
14247

Can I Download the Windows-10 and Install it!

 /

How to Create a Diagonal Text in Word (rotated)!

 /

Convert the Bin file to ISO file even under x64 Windows all OS!

 /

Set the directory permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), can I?

 /

How can I change the font size in Explorer?

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

Can I select non adjacent files in explorer list view?

 /

How can i customize the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

Benutzer für die Windows 8.1 und 10 Remotedesktopverbindung freigeben!

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Switch Language in Windows-7 (install, change, add)?

 /