NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db help ? Použití: help Poznámky: Zobrazí seznam příkazů.

NETSH / P2P / GROUP / DB / HELP

netsh p2p group db help - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/db/help.htm
0.093

How can i open the dvd or cd drive in windows 10 (eject)?

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /

What is TWAIN?

 /

Markierte Ordner und Dateien während der Navigation merken?

 /

Is that the File Manager for Windows-10?

 /

How can I remove files and folders from the file time list?

 /

Was bedeutet System Maus-Zeiger verstecken?

 /