NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db help ? Použití: help Poznámky: Zobrazí seznam příkazů.

NETSH / P2P / GROUP / DB / HELP

netsh p2p group db help - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/db/help.htm

0.093

How to add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected folder problem!

 /

How to activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, customize)?

 /

How to open (call) in Windows-8 the 'Shut Down Windows' Dialog Box?

 /

How can I disable ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /

What is svchost.exe on Windows?

 /