NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db help ? Použití: help Poznámky: Zobrazí seznam příkazů.

NETSH / P2P / GROUP / DB / HELP

netsh p2p group db help - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/db/help.htm
0.046

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, how to?

 /

How do I prevent viruses on Windows 10?

 /

Change PC name Windows 10!

 /

Testausdruck machen, aber wie?

 /

Windows-7 32Bit Treiber bei x64?

 /

Schnellstartleiste (Quick Launch) in Windows 7 aktivieren, einrichten, aber wie?

 /

Kann man unter Windows 10 Festplatten Partition-en anzeigen?

 /

Display Color Calibration on Windows 10 laptops and PCs (7, 8.1), how to?

 /