NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / P2P / GROUP / DUMP

netsh p2p group dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
netsh bridge dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip dnsproxy help
Zobrazí seznam příkazů.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/dump.htm
0.093

Trace Route O.K. path of your data packets over the internet!

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

Disable auto expand folder in Windows 7 Explorer?

 /

How can i translate ProcessKO or change the language?

 /

Bluetooth, WLAN, oder USB-PC Verbindung zum Drucken bei Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

Was ist besser? 64 oder 32 bit als Zocker für Windows 7 einzusetzen?

 /

Einstellungen der Ordneransichtseigenschaften im Windows 10 Explorer?

 /