NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / P2P / GROUP / DUMP

netsh p2p group dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
netsh bridge dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip dnsproxy help
Zobrazí seznam příkazů.







Windows-10





Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?




HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/dump.htm
0.202

What is Unicode / I need that?

 /

Disable Bitlocker, Windows-10?

 /

Turn off touchscreen on Windows 10 and 8.1, how to disable?

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /

How can i customize the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

How to disable Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

Windows 10 mstsc, where is it stored?

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /