NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / P2P / GROUP / DUMP

netsh p2p group dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
netsh bridge dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip dnsproxy help
Zobrazí seznam příkazů.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/group/dump.htm
0.046

Wo finde ich die Windows 8.1 / 10 Schriftarten (den Fonts Ordner)?

 /

Soll ich Windows Vista, oder Windows-7 kaufen?

 /

Automatisches Ausblenden der Windows Desktop Icons bzw. Symbole!

 /

How to find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

Datei vergleichen mit der Windows Eingabeaufforderung!

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10?

 /

How to Change Data Execution Prevention (DEP) settings in Windows-7?

 /