NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set pnrpmode - Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. set seed - Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET

netsh p2p pnrp cloud set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastavuje parametry konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set.htm

0.061

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /

What does Reboot immediately in The File Unlocker?

 /

For what, I am an expert and I know what I am doing?

 /

Automatisches Ausblenden der Windows Desktop Icons bzw. Symbole!

 /

How to change administrator in windows 10?

 /

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

Ich kann nicht auf meinen Windows Server mit dem FTP-Browser, bzw dem Explorer, zugreifen. Warum?

 /