NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ? Použití: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=] Parametry: mode - Režim shluku. cloud - Shluk, jehož režim se má nastavit. Poznámky: Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. Může být použit jeden z následujících režimů: RO (pouze rozpoznání), Auto, default Příklady: set pnrpmode mode=default Global_ set pnrpmode RO Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode - Windows 2000/XP - Příkazy Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge
Změny kontextu `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.
netsh firewall reset
Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/pnrpmode.htm
0.14

Download Windows Server 2012 R2 x64 and test it!

 /

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

How do i use the Quad-Directory internal file association rules eg 7-Zip?

 /

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

MagicMouseTrails Magische Mausspuren am Windows Desktop!

 /

Burn Win-10 ISO, how to do on Windows?

 /