NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ? Použití: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=] Parametry: mode - Režim shluku. cloud - Shluk, jehož režim se má nastavit. Poznámky: Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. Může být použit jeden z následujících režimů: RO (pouze rozpoznání), Auto, default Příklady: set pnrpmode mode=default Global_ set pnrpmode RO Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode - Windows 2000/XP - Příkazy Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge
Změny kontextu `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.
netsh firewall reset
Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/pnrpmode.htm

0.077

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, how to?

 /

Das Suchfelder im Datei-Explorer ist zu klein (schmal, weg)?

 /

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

Change Windows 10 Sleep Settings, how to?

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

Wo kann man kostenlos das Windows 7 mit Service Pack 1 als VHD Image downloaden?

 /

The file associations on Windows 8.1 Metro applications are frustrating!

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /