NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ? Použití: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=] Parametry: mode - Režim shluku. cloud - Shluk, jehož režim se má nastavit. Poznámky: Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. Může být použit jeden z následujících režimů: RO (pouze rozpoznání), Auto, default Příklady: set pnrpmode mode=default Global_ set pnrpmode RO Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode - Windows 2000/XP - Příkazy Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge
Změny kontextu `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.
netsh firewall reset
Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/pnrpmode.htm
0.312
17925

Use for lock screen own picture on Windows 10 via lock screen settings!

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

How to find Recovery options in Windows 10 / Home and Pro (reset, clear)?

 /

Mehrere Dateien gleichzeitig umbenennen. Geht das in Windows?

 /

The left mouse button option Copy Move Confirm in Explorer!

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

How to remove Print Test Page OK Tool from Windows 10, 8.1, ...!?

 /

Activate offline files in Windows 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

When the computer or monitor does not go into sleep mode!

 /

The stopwatch window menu is annoying when the clock is reduced!

 /

Find the Task Scheduler in Windows 10!

 /

Drucker Ausgabefach einstellen unter Windows Desktop und Server!

 /