NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set seed ? Použití: set seed [seed=]{||default} [cloud=] Parametry: seed - Hodnota referenčního serveru, která se má nastavit v registru. cloud - Shluk, jehož referenční server se má nastavit. Poznámky: Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. Položka referenčního serveru může obsahovat několik položek oddělených středníkem. Příklady: set seed default Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / SEED

netsh p2p pnrp cloud set seed - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect ieproxy
Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh routing ip show protocol
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/seed.htm

0.077

Windows 8.1 / 10 How can I get back to extra large thumbnail view in ?

 /

Changed the Don't Sleep the power saving options on the system?

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows-10?

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

DontSleep deaktivieren über den Windows To-Tray Bereich!

 /

Enable/disable Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /