NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show initialization - Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. show list - Zobrazí seznam shluků. show names - Zobrazí místně registrované názvy. show pnrpmode - Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP. show seed - Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. show statistics - Zobrazí statistiku shluku.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW

netsh p2p pnrp cloud show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ip
Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show ifstats
Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show.htm
0.171
13366

Windows 11 fonts and fonts directory?

 /

The calendar for the Windows 11, 10, ... and MS Server Desktop! 

 /

Change the font size when comparing under MS Windows OS and the character map!

 /

What is a drive letter?

 /

Disable / enable the touch keyboard under Windows 11, 10, example please?

 /

The category Office on Software OK (make everyday office life easier)!

 /

Make all sticky notes visible again at once!

 /

I'm having problems at installing of the CPU query Tool!

 /

A simple usage example of FindSameImagesOK!

 /

Can I use the bin-to-iso tool in the business area, ergo commercial!

 /

shell:Common AppData on Windows 10 / 11!

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /