NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » initialization

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show initialization ? Použití: show initialization [ * | ] Parametry: cloud - Shluk, jehož informace o zavádění nebo konfiguraci se mají zobrazit. Znak * označuje všechny shluky, Výchozí hodnota je Global_. Poznámky: Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. Příklady: show initialization cloud=Global_ show initialization *

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / INITIALIZATION

netsh p2p pnrp cloud show initialization - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, initialization, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/initialization.htm

0.046

How can i start the paint program in Windows 8, 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

Windows 7 x64 oder x32, was ist besser?

 /

Can I run a simple ping with TraceRouteOK?

 /

Folder with the largest hard drive usage on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

The leaves are not in the foreground only on the desktop?

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

Open Advanced System Setting in Windows 10 (three solutions)!

 /

Desktop-Verknüpfung für das Ausführen-Dialog unter Windows 10 (Befehle)?

 /