NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » initialization

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show initialization ? Použití: show initialization [ * | ] Parametry: cloud - Shluk, jehož informace o zavádění nebo konfiguraci se mají zobrazit. Znak * označuje všechny shluky, Výchozí hodnota je Global_. Poznámky: Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. Příklady: show initialization cloud=Global_ show initialization *

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / INITIALIZATION

netsh p2p pnrp cloud show initialization - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, initialization, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/initialization.htm
0.155
19606

Zum Programmstart einstellen, dass die PCs zu einem bestimmten Zeitpunkt heruntergefahren werden!

 /

Short Notices on the Windows 11 desktop!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

What is a CPM model?

 /

Kann ich unter Windows 11 auch Festplatten partitionieren/formatieren?

 /

Find the printer queue on Windows 11!

 /

Kann ich Thunderbird besser machen mit meiner Programmier Kenntnis?

 /

Stars as traces On the desktop for Astronauts and Cosmonauts!

 /

Ist es der Dateimanager für Windows-10?   

 /

Question! Windows 10 test page print, but can I?

 /

ShellExecuteEx function, search in LPCITEMIDLIST!

 /

A Stress Test for the Windows Computer: processor, graphics and hard drive!

 /