netsh p2p pnrp cloud show initialization - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » initialization

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show initialization ? Použití: show initialization [ * | ] Parametry: cloud - Shluk, jehož informace o zavádění nebo konfiguraci se mají zobrazit. Znak * označuje všechny shluky, Výchozí hodnota je Global_. Poznámky: Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. Příklady: show initialization cloud=Global_ show initialization *

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / INITIALIZATION

netsh p2p pnrp cloud show initialization - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, initialization, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add portmapping
Na rozhraní NAT přidá mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/initialization.htm
0.108
19606

Explorer view column and view settings are not saved, Why no?

 /

Wie kann man CMD Befehlsausgabe in eine Datei umleiten, mit Beispiel?

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

How can I print only the directory tree / folder structure?

 /

Can I uninstall WinScan2PDF?

 /

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

 /

Can I select non adjacent files in explorer list view?

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

Spotify aus Windows-10 Autostart entfernen (aktivieren, deaktivieren, deinstallieren)!

 /

Can I Fix Bad Desktop Icons in Windows 10?

 /

Wie liste ich aller Benutzer auf, über die cmd.exe (Eingabeaufforderung)?

 /

Printer is suddenly gone under Windows 10, why?

 /