NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » list

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show list ? Použití: show list [[cloud=] ] Parametry: cloud - Shluky, které se mají zobrazit. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zobrazí seznam shluků. Příklady: show list Global_ show list

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / LIST

netsh p2p pnrp cloud show list - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam shluků. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, list, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.
netsh interface portproxy show v4tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh ras ipx show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IPX RAS.
netsh interface ip show interface
Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/list.htm

0.062

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /

Lassen sich die einzelnen Tabs auch in der Reihenfolge verschieben?

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

Fastest way to switch user in Windows 10 without log-off?

 /

What are the Mouse Hiding Classic and New Strategy?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Kann man die Desktop Symbole anordnen, speichern und auf andere Rechner übertragen?

 /