NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » names

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show names ? Použití: show names [[cloud=]{ * | }] Parametry: cloud - Shluk, ze kterého se má zobrazit seznam místně registrovaných názvů. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zobrazí místně registrované názvy. Příklady: show names cloud=Global_ show names

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / NAMES

netsh p2p pnrp cloud show names - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí místně registrované názvy. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, names, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí místně registrované názvy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/names.htm
0.125
16711

Is the desktop clock not a system resources waster for Windows?

 /

Where can I find good processor charts in order to be able to compare the CPU's better?

 /

Problem: Students create new desktop icons and swap positions!

 /

Alternative to Command Prompt, CMD.EXE for MS Windows 11, 10, ... and Server OS!

 /

Filenames to file timestamps, I want set the time to 00:00:00?

 /

Fast landscape, portrait or landscape conversion and Preview switch!

 /

Looking for an USB Floppy Emulator on Windows 10 / 11?

 /

Recognize the mouse wheel events for more effective energy efficiency!

 /

Can crashes occur when using 32-bit programs on Windows 10?

 /

Mehrere Zwischenablagen unter Windows nutzen!

 /

Permanently turn off Windows 10 Defender!

 /

Can I change the file format from rar to zip?

 /