NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » names

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show names ? Použití: show names [[cloud=]{ * | }] Parametry: cloud - Shluk, ze kterého se má zobrazit seznam místně registrovaných názvů. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zobrazí místně registrované názvy. Příklady: show names cloud=Global_ show names

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / NAMES

netsh p2p pnrp cloud show names - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí místně registrované názvy. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, names, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/names.htm
0.14

Hilfe, meine Google Ad-Sense Text-Anzeigen werden abgeschnitten angezeigt

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /

After upgrading from Windows 8.1 to 10 on the notebook again and again driver problems!

 /

Wie kann ich die Computerverwaltung in Windows 7 starten (finden, öffnen)?

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

How to show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

How can i enable the admin account in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /