NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » names

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show names ? Použití: show names [[cloud=]{ * | }] Parametry: cloud - Shluk, ze kterého se má zobrazit seznam místně registrovaných názvů. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zobrazí místně registrované názvy. Příklady: show names cloud=Global_ show names

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / NAMES

netsh p2p pnrp cloud show names - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí místně registrované názvy. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, names, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx sap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras show tracing
Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/names.htm

0.078

How fast is Booting on Windows 7?

 /

Ich habe auf dem Desktop einen kleinen schwarzen Punkt, was kann ich machen?

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

Change Windows 10 Sleep Settings, how to?

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer Q-Dir?

 /

Desktop Symbole und Verknüpfungen werden bei Windows-10 nicht angezeigt?

 /

Prevent USB devices from going into sleep mode?

 /

Can I play all Xbox games on the Windows-10?

 /