NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ? Použití: show pnrpmode [[cloud=]] Parametry: cloud - Shluk, jehož režim se má zobrazit. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP. Může být použit jeden z následujících režimů: RO (pouze rozpoznání), Auto. Příklady: show pnrpmode Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show opmode
Zobrazí provozní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf set area
Změní parametry protokolu OSPF určené oblasti.
netsh lan show interfaces
Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému.
netsh routing ipx set staticservice
Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/pnrpmode.htm

0.093

How to turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

 /

How to create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

In der Windows 10 Eingabeaufforderung cmd.exe Transparenz aktivieren und anpassen!

 /

Vollständigen Pfad in der Titelleiste anzeigen im Windows 8.1 Explorer!

 /

Virtuellen Computer / Server unter Windows mit Hyper-V Manager?

 /

Problem when create Windows 10 Installations DVD (Download, Media Creation Tool)?

 /