NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show seed ? Použití: show seed [cloud=] Parametry: cloud - Shluk, jehož referenční server se má zobrazit. Poznámky: Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. Příklady: show seed Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / SEED

netsh p2p pnrp cloud show seed - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show protofilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF.
netsh p2p group gping
Zkontroluje připojení k portu vzdálené skupiny.
netsh show
Zobrazí informace
netsh routing ip autodhcp show global
Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Odstraní položku zásady předpony.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/seed.htm
0.046

How to enable Screen-Saver Password on Windows 7?

 /

How to open Registry Editor on Windows?

 /

How to switch tabs in the Win 8.1 / 8   Internet Explorer start (metro) screen app?

 /

Defekte oder tote Pixel auf dem Monitor schnell ausfindig machen!

 /

Disable Windows 8.1 / 10 auto turn off?

 /

Date Time Format in QuickTextPaste!

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /