NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show seed ? Použití: show seed [cloud=] Parametry: cloud - Shluk, jehož referenční server se má zobrazit. Poznámky: Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. Příklady: show seed Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / SEED

netsh p2p pnrp cloud show seed - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show protofilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF.
netsh p2p group gping
Zkontroluje připojení k portu vzdálené skupiny.
netsh show
Zobrazí informace
netsh routing ip autodhcp show global
Zobrazí konfiguraci modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Odstraní položku zásady předpony.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/seed.htm
0.03

Wie kann ich die offenen Shop Apps in Windows 8.1 / 8 Metro schließen?

 /

Wie kann ich in Windows 7 die Standard-Schriftart auf fett (bold) oder kursiv (italic) ändern?

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

Ich habe Windows Server 2003 installiert. Brauche ich Server Monitoring für meinen PC?

 /