NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » statistics

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show statistics ? Použití: show statistics [[cloud=]{ * | }] Parametry: cloud - Shluk, jehož statistika se má zobrazit. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zobrazí statistiku shluku. Příklady: show statistics Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / STATISTICS

netsh p2p pnrp cloud show statistics - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku shluku. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, statistics, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
netsh bridge dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip dnsproxy help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 isatap show state
Zobrazí stav rozhraní ISATAP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/statistics.htm

0.062

Display Color Calibration on Windows 10 laptops and PCs (7, 8.1), how to?

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

Change timestamps for certain files!

 /

Classic Address-Bar on Windows-10!

 /

Benutzer-Wechsel in Windows 10 ohne Abmeldung?

 /

Datenübertragung zu langsam. W10 Defender aktiviert sich immer wieder!

 /

Welche Browser funktionieren auf Windows 7?

 /

Works the Q-Explorer Q-Dir in Windows 8?

 /