NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » synchronize

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud synchronize ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: synchronize host - Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem. synchronize seed - Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SYNCHRONIZE

netsh p2p pnrp cloud synchronize - Windows 2000/XP - Příkazy Synchronizuje shluk. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, synchronize, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 set relay
Nastaví přenosové informace rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh p2p pnrp diagnostics help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag ping iphost
Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show iftable
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Zobrazí položky tabulky předpon sítě.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Synchronizuje shluk. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/synchronize.htm
0.156
15029

Battery saving settings for Windows 11 as a desktop shortcut!

 /

Uninstall, remove desktop aero clock, but how from windows 11, 10, ...?

 /

What is a paper size?

 /

Der Autostart von Programmen in Windows 10/11!

 /

Is Windows 11 with the dark theme faster than with standard?

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

Right Practically the short benchmark the Fastest test for SSD, HD, USB, ...!

 /

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?

 /

What is prod.uhrs.playmsn.com?

 /

Add Quad-Explorer to the Windows File Explorer directory context menu!

 /

The file system on a Windows 11, 10, 8.1, 7 PC!

 /

Autocomplete Einträge löschen, die nicht mehr benötigt werden in Explorer-Ansicht?

 /