NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » synchronize » host

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud synchronize host ? Použití: synchronize host [host=] [cloud=] Parametry: host - Hostitel, se kterým má proběhnout synchronizace. cloud - Shluk, který má být synchronizován. Poznámky: Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem. Příklady: synchronize host host1 Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SYNCHRONIZE / HOST

netsh p2p pnrp cloud synchronize host - Windows 2000/XP - Příkazy Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, synchronize, host, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add route
Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.
netsh routing ip rip show interface
Zobrazí parametry konfigurace protokolu RIP pro danné rozhraní.
netsh p2p pnrp peer help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show ieproxy
Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip nat delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/synchronize/host.htm
0.046

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /

Hanging Windows programs close and schedule!

 /

Wie kann ich unter Windows 7 meinen Kopfhörer anschließen.Ich bekomme keinen Ton auf meinen Kopfhörern?

 /

Why should I donate, Donations are done by so many other users, or?

 /

Download 7-Zip or WinRar!

 /

Was ist Phishing?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /