netsh » p2p » pnrp » cloud » synchronize » seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud synchronize seed ? Použití: synchronize seed [cloud=] Parametry: cloud - Shluk, který má být synchronizován. Poznámky: Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem. Příklady: synchronize seed Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SYNCHRONIZE / SEED


Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Zobrazí informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa delete authserver
Odstraní server společnosti RADIUS.
netsh routing ip nat show
Zobrazí informace
netsh routing ipx rip set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQSynchronizuje shluk s jeho referenčním serverem. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/synchronize/seed.htm
0.061
18949
Bitte.Wenden Countdown-APP mit Playlist für Windows und Android! Notice this is a private parking lot - Short-Car-Note! The Stop Watch and Countdown Timer for Windows 11, 10, ... all MS OS! Screensavers prevent under Windows 11, 10, 8.1, ...! The best alternative File Explorer for new Windows 11 and old Windows 10! Scan a document with a front and back page and save it as multi single PDF! Delete non-erasable files if restarts the MS Windows 11, 10, ... PC and Server!  If the network drive disappears after restart or update! Digital Desktop Clock for Windows 11, 10, ... and MS Server with various settings! If the network drive disappears after restart or update!(0)