NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / P2P / PNRP / DUMP

netsh p2p pnrp dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group
Změny kontextu `netsh p2p group'.
netsh routing ipx show service
Zobrazí tabulku služeb IPX.
netsh routing ip autodhcp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP.
netsh routing ip rip show neighbor
Zobrazí statistiku druhé strany protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer resolve
Přeloží název partnera.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/dump.htm
0.062

The default printer has disappeared after Windows 10 Auto-Update?

 /

Wlan or WiFi speed under Windows 10 see how does it work?

 /

The Stone Clock for The Windows Desktop!

 /

Can I move the Windows-7 taskbar to different locations?

 /

Enable or Disable Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

Suche nach schlechten Pixeln auf dem Windows Desktop / Notebook Monitor!

 /

System administrator Windows 10, how to activate the full admin account?

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /