NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » add » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer add registration ? Použití: add registration [peername=] [cloud=] [[comment]=] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má název registrovat. Výchozí nastavení je všechny shluky. comment - Komentář, který se má registrovat k názvu. Poznámky: Registruje název partnera. Příklady: add registration peername=0.0 add registration 0.0 Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ADD / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer add registration - Windows 2000/XP - Příkazy Registruje název partnera. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, add, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer
Změny kontextu `netsh p2p pnrp peer'.
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.
netsh routing ip nat add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Registruje název partnera. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/add/registration.htm
0.25
16330

Copy files excluding directory under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Unter Windows 10 ein Verzeichnis im Netzwerk für alle freigeben (Zugriff)?

 /

For what Different Performances in the Desktop Snow?

 /

How to uninstall Win Scan To PDF from Windows 10, 8.1, ...?

 /

Ich kriege das Teil von meinem MS Surface 1550 € nicht weg

 /

Easy Turn Off and On the Lock Screen with NoLockScreen.OK!

 /

Was kann ich tun, wenn mein Norton oder McAfee Antivirus abläuft?

 /

Was kann ich tun, wenn mein Norton oder McAfee Antivirus abläuft?

 /

Windows 10: shell:common startup!

 /

Why this mouse wheel tool for Windows 10, 8.1, ...?

 /

Import Text and Windows Commands from old ini file!

 /

Kann ich den Prozess Killer von meinem neuen Windows 10 entfernen?

 /