NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » add » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer add registration ? Použití: add registration [peername=] [cloud=] [[comment]=] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má název registrovat. Výchozí nastavení je všechny shluky. comment - Komentář, který se má registrovat k názvu. Poznámky: Registruje název partnera. Příklady: add registration peername=0.0 add registration 0.0 Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ADD / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer add registration - Windows 2000/XP - Příkazy Registruje název partnera. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, add, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer
Změny kontextu `netsh p2p pnrp peer'.
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.
netsh routing ip nat add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/add/registration.htm

0.093

Download Packprogramme fürs Komprimieren, Entkomprimieren, Dekomprimieren!

 /

Show the Windows Experience Index or a new calculation of the performance index. 

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

Auto login without password on Windows 7 (How to)?

 /

Has Quad-Directory Explorer a single tree that can be used for all panes?

 /

How can I change the language in the mouse pointer stick?

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?

 /