netsh p2p pnrp peer delete - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete registration - Zruší registraci názvů partnerů.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE

netsh p2p pnrp peer delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položky. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras
Změny kontextu `netsh ras'.
netsh diag show test
Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní položky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete.htm
0.14
13487

In Windows 8 (8.1, 10) komprimierte Dateien bei der Datei Suche einbeziehen, oder ausschließen (.ZIP, .CAB usw.)!

 /

Skalieren der Größe von Text, Symbolen und Apps in Windows 10?

 /

Mehrere Dateien oder Ordner in Windows Explorer Auswählen, Windows 10!

 /

Can I run PowerShell commands in ColorConsole?

 /

Zip / Rar Archive mit Password oder Kennwort öffnen!

 /

Rückgängig machen das Umbenennen in WordPad bei Windows 10?

 /

How can I customize the admin,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

Zufalls Toto-Gewinnzahlen für die nächste Ziehung!

 /

Switch user Save / Restore Desktop Icons and Windows!

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

Changing User Passwords in Windows 10 Without Knowing the Current?

 /