NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete registration - Zruší registraci názvů partnerů.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE

netsh p2p pnrp peer delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položky. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras
Změny kontextu `netsh ras'.
netsh diag show test
Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní položky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete.htm
0.14
13487

Uninstall applications on Windows 11!

 /

Activate the checkbox to mark pictures!

 /

Find the Windows 10/11 Autostart Folder (auto startup directory)!

 /

Windows 11 official rollout update starts in autumn!

 /

The lost Internet Explorer on Windows 10!

 /

What is Virtual Memory?

 /

Position the desktop clock correctly on the desktop!

 /

Query processors from the computer via command line cmd.exe, but how?

 /

Directory expression Treelist folder structure!

 /

How to select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /

What are print jobs?

 /

Find similar or the same from a single picture in a folder or HD!

 /