NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete registration - Zruší registraci názvů partnerů.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE

netsh p2p pnrp peer delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položky. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras
Změny kontextu `netsh ras'.
netsh diag show test
Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní položky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete.htm
0.202
13487

Wie komme ich unter Windows 8 / 10 Home, Pro u. Bussines ins BIOS?

 /

Prevent forced shutdown or something so!

 /

Kalibrierung der Bildschirmfarben unter Windows-10 bei Laptops und PCs?

 /

Explorer view column and view settings are not saved, Why no?

 /

Unter Windows 10 den Mauszeiger Schatten aktivieren / deaktivieren?

 /

How can I restart Windows Explorer, Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Timestamps?

 /

Disk check when starting Windows-10, then black screen?

 /

What is Portable Freeware/Software?

 /

Ein eigenes Thema in Q-Dir für Windows einstellen!

 /

Das 7-zip Kontextmenü geht nicht in Q-Dir unter Windows 10 x64

 /

How to change the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /