netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete registration ? Použití: delete registration [peername=]{ * | } [cloud=] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má zrušit registrace názvu. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zruší registraci názvů partnerů. Příklady: delete registration * delete registration peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - Příkazy Zruší registraci názvů partnerů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
netsh interface set credentials
Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zruší registraci názvů partnerů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete/registration.htm
0.124
18129

WinScan2PDF and WIA (Windows Image Acquisition / Capture)!

 /

Don't Sleep Parameter Beispiel!

 /

The Silver Aero Clock for Windows Desktops all OS!

 /

What is an atomic clock can I use?

 /

Can I customize admin in windows 10?

 /

Timer for Standby, Hibernate prevent!

 /

GetWindowText Error message?

 /

Can I use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /

Create and mange user accounts in Windows 10?

 /

Kann man im Windows-7 Explorer die Verzeichnisstuktur ausblenden?

 /

Find Important System Properties in Windows 10!

 /

Difference extended command prompt and normal on Windows?

 /