NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete registration ? Použití: delete registration [peername=]{ * | } [cloud=] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má zrušit registrace názvu. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zruší registraci názvů partnerů. Příklady: delete registration * delete registration peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - Příkazy Zruší registraci názvů partnerů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
netsh interface set credentials
Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete/registration.htm

0.062

Wie kann ich den Windows 7 Product Key überprüfen ohne Windows-7 zu installieren?

 /

Desktop Symbole und Verknüpfungen werden bei Windows-10 nicht angezeigt?

 /

Find and Start Remote Desktop Connection in Windows 10, how to?

 /

How to disable or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?

 /

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

Anpassen vom Papierkorb in Windows 10, wie?

 /

Anpassen der Bildschirmhelligkeit bei Windows-10 Tablet PCs übers Mobilitätscenter!

 /

In Q-Dir, change the list view to details?

 /