netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete registration ? Použití: delete registration [peername=]{ * | } [cloud=] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má zrušit registrace názvu. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zruší registraci názvů partnerů. Příklady: delete registration * delete registration peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - Příkazy Zruší registraci názvů partnerů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
netsh interface set credentials
Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zruší registraci názvů partnerů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete/registration.htm
0.109
18129

Start parameter in Don't Sleep, for example for a batch file?

 /

Windows 10: Start Programs and Optional Features!

 /

Can not drag In Explorer View at Windows Admin Mode!

 /

Share printers and add to sharing under Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Automatisches Anpassen der Energieoptionen unter Windows!

 /

IRQ-Konflikt, was ist das bitte?

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop! 

 /

New overview of commands and better editable keyboard commands!

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

How can i customize the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

How to create at once several subfolders levels (commando-line)?

 /