NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » delete » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer delete registration ? Použití: delete registration [peername=]{ * | } [cloud=] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má zrušit registrace názvu. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zruší registraci názvů partnerů. Příklady: delete registration * delete registration peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DELETE / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer delete registration - Windows 2000/XP - Příkazy Zruší registraci názvů partnerů. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, delete, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
netsh interface set credentials
Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/delete/registration.htm

0.109

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /

For what, I am an expert and I know what I am doing?

 /

Was ist Begleitetes Fahren?

 /

Can I change the file format from rar to zip?

 /

Effektives Entsperren gesperrter Dateien unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Wie liste ich aller Benutzer auf?

 /