netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Použití: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]<číslo>] Parametry: peername - | maxresults - Musí být číslo v rozmezí 1 až 500. Výchozí nastavení je 50. cloud - Shluk, ve kterém se má provést výčet. Poznámky: Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. Příkaz vyhledá počet záznamů určený parametrem maxresults (nebo se dokončí při dokončení rozpoznání). Příklady: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Příkazy Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.155
19805

Is it really wise to offer drive C:\ and system for ejection ...?

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

New Explorer Tab in Quad Explorer!

 /

To-tray / notification area Modify or turn off Windows taskbar icons!

 /

Can I create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /

Soll ich einen Bildschirmschoner verwenden unter Windows (10, 8.1, 7.0, ...)?

 /

I closed the desktop notes by mistake, what can I do?

 /

Turn off touchscreen on Windows 10 and 8.1, can I turn off?

 /

Can crashes occur when using 32-bit programs on Windows 10?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font directory?

 /

What is the file time, or the folder time?

 /