netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » enumerate

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer enumerate ? Použití: enumerate [peername=] [cloud=] [[maxresults=]<číslo>] Parametry: peername - | maxresults - Musí být číslo v rozmezí 1 až 500. Výchozí nastavení je 50. cloud - Shluk, ve kterém se má provést výčet. Poznámky: Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. Příkaz vyhledá počet záznamů určený parametrem maxresults (nebo se dokončí při dokončení rozpoznání). Příklady: enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2 enumerate peername=0.0 cloud=Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ENUMERATE

netsh p2p pnrp peer enumerate - Windows 2000/XP - Příkazy Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, enumerate, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/enumerate.htm
0.186
19805

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the tiny insects?

 /

Add Windows 7 Desktop Gadgets to Windows 10 and 8.1!

 /

External drives are not displayed under Windows 10 (USB, HDD)?

 /

Soll ich den Energiesparmodus ausschalten in Windows, oder anlassen?

 /

Unlock and delete Files and Folder via MS File-Explorer Context Menu?

 /

What is an EXE file?

 /

Auf Windows 8.1/ 10 Administrator CMD Eingabeaufforderung am Desktop erstellen?

 /

Mausrad-Befehle, auch wenn kein Fenster-Fokus, für alle MS-Betriebssysteme!

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and folders (open, find, start)?

 /

Befehl um Programme neu zu starten über Eingabeaufforderung?

 /

Turn off all printers under Windows 10, 8.1 and 7?

 /

Prevents the restoration of confidential files!

 /