netsh p2p pnrp peer resolve - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » resolve

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer resolve ? Použití: resolve [peername =] [[cloud=]] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má provést rozpoznání. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Rozpozná název partnera. Příklady: resolve peername=0.0 cloud=Global_ resolve 0.anyname

NETSH / P2P / PNRP / PEER / RESOLVE

netsh p2p pnrp peer resolve - Windows 2000/XP - Příkazy Přeloží název partnera. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, resolve, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přeloží název partnera. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/resolve.htm
0.186
14625

Why print out the lost space on the hard disk for Windows?

 /

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /

Wie kann ich den Registrierungs-Editor aufrufen?

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

Windows Photos and Pictures convert to single PDF file, easy and fast!

 /

Who wants to see soccer ball as mouse tracks on the desktop!

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Kann ich unter Windows JPG ,PNG, GIF, und Tiff zu PDF machen?

 /

Create file internet explorer keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Search excluding subdirectorys in the File Explorer search!

 /

IIS Web Server on Windows 10!

 /

Can I turn off or enable hibernate in windows 7?

 /