NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show convertedname - Převede názvy partnerů na názvy DNS a naopak. show registration - Vypíše názvy partnerů.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW

netsh p2p pnrp peer show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show registeredserver
Zobrazí, zda je počítač registrována jako
netsh interface ipv6 6to4
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show.htm
0.062

Windows 10 Benutzerpasswörter ändern, über NET USER Befehl, aber wie?

 /

Many variables in quick text paste don't work!

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8/8.1 and Win 10! 

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

Can i use StressMyPC for Stress and Test the Dual CPU System?

 /

Kann ich einen Wiederherstellungspunkt in Windows-8 u. 8.1 manuell erstellen?

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

Windows 7 turn off groups view files and folders?

 /