NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show convertedname - Převede názvy partnerů na názvy DNS a naopak. show registration - Vypíše názvy partnerů.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW

netsh p2p pnrp peer show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show registeredserver
Zobrazí, zda je počítač registrována jako
netsh interface ipv6 6to4
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show.htm
0.108

How to define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

What is TWAIN?

 /

Can i use StressMyPC for Stress and Test the Dual CPU System?

 /

Wie starte ich mit einer Favoriteneinstellung alle Explorer Ansichten?

 /

Trace Route O.K. path of your data packets over the internet!

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Find the Wallpapers folder on Windows-10, how to?

 /