NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show convertedname - Převede názvy partnerů na názvy DNS a naopak. show registration - Vypíše názvy partnerů.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW

netsh p2p pnrp peer show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show registeredserver
Zobrazí, zda je počítač registrována jako
netsh interface ipv6 6to4
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p pnrp cloud start
Spustí shluk.
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show.htm
0.046

Delete and Overwrite permanently?

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Mouse Hearts for the Windows-10 Desktop!

 /

What is Surface Go or Pro?

 /

How to disable Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

Is on Windows x64 the x64 version of NonCompressibleFiles faster or better?

 /

Tree-List-View-Hybrid-OK in Mein-Platz!

 /

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /