NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » traceroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer traceroute ? Použití: traceroute [peername =] [cloud=] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má provést rozpoznání. Poznámky: Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty. Příklady: traceroute peername=0.0 Global_ traceroute 0.anyname Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / TRACEROUTE

netsh p2p pnrp peer traceroute - Windows 2000/XP - Příkazy Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, traceroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.
netsh firewall reset
Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf add interface
Povolí protokol OSPF na určeném rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/traceroute.htm

0.062

Change PC name Windows 10!

 /

Turn off touchscreen on Windows 10 and 8.1, how to disable?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font folder?

 /

How to show administrative  Management Tools in the Windows 8.1 Start Tiles!

 /

Wo ist der Unterschied -Ausschalten und Neustart- am Handy (Smart-Phone)?

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Woher weiß ich, ob HD schlecht ist? Ist es eine bestimmte Nummer?

 /