NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položky do tabulky. delete - Odstraní položky z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / AAAA

netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras aaaa'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show ifstats
Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa.htm

0.077

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /

Ich habe Zugriffe auf der Festplatte, auch wenn ich nichts mache?

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

The screen magnifier in Windows 10, where is it?

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

Wiederherstellen der Explorer-Listenansicht-Schriftgröße in Windows!

 /