NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položky do tabulky. delete - Odstraní položky z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / AAAA

netsh ras aaaa - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras aaaa'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show ifstats
Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh ras aaaa'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa.htm
0.202
12561

Does BIN to ISO support MODE2 / 2352 and MODE1 / 2048 ISO9660 UDF?

 /

Hide the Switch User at Login Screen on Windows-10?

 /

Windows-10 alle Apps Ordner (öffnen, finden, löschen)?

 /

Image Comparison - Preview in Internal Explorer and Image Viewer!

 /

Speicherort eines Programms in Windows-10 öffnen (Pfad, Ordner)?

 /

After upgrade, user switching does not show why Windows 10?

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 can I modify, modify or turn off?

 /

Can I find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

Mauszeiger ist ständig weg unter Windows, warum?

 /

Speichern Sie das Symbollayout beim Programmstart und Programmende!

 /

Disable Flight Mode on Windows 10?

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /