NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do skončení přístupu k serveru společnosti RADIUS messages Zapnuto nebo vypnuto odesílání zpráv

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá server účtování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.
netsh interface portproxy show v4tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.
netsh routing ipx rip set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh ras ipx show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IPX RAS.
netsh interface ip show interface
Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP.
netsh routing ip relay show ifconfig
Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá server účtování společnosti RADIUS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.233
17369

Quick Rotate / Flip Desktop Screen via Keyboard Shortcut on Windows 10 and 8.1!

 /

Scanned Documents Location In Windows 10!

 /

The aero clock with star textures a little USA!

 /

Windows 7 Download: Starter, Home (Basic Premium), Professional und Win 7 Ultimate!

 /

Email: Ihre persönlichen Daten sind gefährdet! Ändern Sie sofort Ihr Passwort!

 /

Difference between paralyzed and dead pixels?

 /

Automatically change the power options!

 /

Can I select multiple files by using checkbox in the Quad-File-Explorer!

 /

Can I customize drive letter name in windows 10, can I?

 /

The alternative stop clock for Windows!

 /

Secure File Removal Using the ERASE Command, Examples?

 /

What is svchost.exe on Windows?

 /