netsh » ras » aaaa » set » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set acctserver ? set acctserver [ name = ] server [ [secret =] tajný klíč [init-score =] Počáteční skóre [port =] port [timeout =] prodleva [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS secret Sdílený tajný klíč init-score Počáteční skóre (priorita serveru) port Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování timeout Čas (sekundy), který zbývá do skončení přístupu k serveru společnosti RADIUS messages Zapnuto nebo vypnuto odesílání zpráv

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCTSERVER


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQNastaví vlastnosti serveru účtování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/acctserver.htm
0.062
16650

Create multiple user accounts on the Windows 11 computer!

What does data verify (verification)?

DesktopOK Tools + functions for all Windows OS Desktop(s)!

Can I use my own pictures on the Windows 11 lock screen!

Welches Betriebssystem soll zuerst starten- bei Windows 7 einstellen, wie?

Kann ich bei Windows 11 bestimmte Ordner / Dateien verschlüsseln?(0)