NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show accounting - Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování. show acctserver - Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování. show authentication - Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování. show authserver - Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW

netsh ras aaaa show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show.htm

0.046

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /

Hilfe, wo kann man das Windows 8 und 8.1 ausschalten, bzw. herunterfahren?

 /

How to view all shared folders on Windows-10?

 /

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

 /

Im Windows Vista Explorer die Verzeichnisgröße anzeigen. Geht das?

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

Enable or disable the mouse pointer shadow in Windows 8.1!

 /