NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show accounting - Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování. show acctserver - Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování. show authentication - Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování. show authserver - Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW

netsh ras aaaa show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show.htm
0.046

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

What does *.* Mean?

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog to run Commands!

 /

Wie kann ich verhindern, dass winrar die ZIP-und CAB-Dateien öffnet?

 /

How long has my Windows 8.1, 8 or 10 PC been running?

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Color Console die Windows Eingabeaufforderung in Farbe!

 /