NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show authserver ? show authserver [ [name = ] server ] Zobrazí podrobné informace o serveru ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS Není-li zadán název serveru, budou zobrazeny všechny konfigurované servery ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / AUTHSERVER

netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock reset
Resetuje katalog Winsock do čistého stavu.
netsh routing ip delete interface
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní.
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/authserver.htm
0.187
20517

What is a paper hole punch?

 /

Zoom and Dark Theme Visually Impaired and Eye Friendly!

 /

Can I customize the Windows 8 user password, remove or create?

 /

Find Duplicate Photos Remove them Instantly on Windows 10, 8.1, ...!

 /

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Clone eg transfer the directory from Explorer View-1 to View-2?

 /

Warum Desktop.Calendar.Tray.OK für Windows?

 /

Register all the fonts excluding installation, for other Windows programs, can I?

 /

Can I customize the Attribute(s) of a file or directory in Windows-7?

 /

Is it possible to customize the title of the Quad-Explorer window?

 /

USA football mouse tracks!

 /