netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show authserver ? show authserver [ [name = ] server ] Zobrazí podrobné informace o serveru ověřování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS Není-li zadán název serveru, budou zobrazeny všechny konfigurované servery ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / AUTHSERVER

netsh ras aaaa show authserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock reset
Resetuje katalog Winsock do čistého stavu.
netsh routing ip delete interface
Odstraní předávání mezi protokoly IP na zadaném rozhraní.
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/authserver.htm
0.14
20517

Dateioperationen am System verbessern, aber wie!

 /

Test your Lcd if it is OK or not OK!

 /

Windows Tastaturkürzel zum Öffnen von DVD / CD plus Befehlszeile!

 /

Eine Startdiskette für Windows Server 2008 / 2012/ 2016 erstellen?

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, can I?

 /

Here is a simple example when reading the process list in Task Manager!

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /

What are Powershell special characters (control characters)?

 /

Can I create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

In run-command is the control panel not correctly displayed!

 /