NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add authtype - Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat. add link - Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP add multilink - Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP add registeredserver - Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server RAS v aktivním adresáři určité domény.

NETSH / RAS / ADD

netsh ras add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položky do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge show adapter
Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most.
netsh routing ip dnsproxy show global
Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set interface
Změní parametry konfigurace rozhraní.
netsh routing ip show interface
Zobrazí informace o rozhraní.
netsh ras add authtype
Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat.
netsh firewall set opmode
Nastaví provozní konfiguraci brány firewall.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add.htm

0.077

Drucker Anschluss mit Standard Parallel Port fehlt am PC, was kann ich machen?

 /

Wie lösche ich das Duplikat der Bilder, ergo Photos?

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /

In Windows 10 die Laufwerksbuchstaben ändern, DVD und USB Laufwerke?

 /

Auto Shutdown in Windows 8, 10 und 8.1 (herunterfahren)!

 /

Fonts Print Overview!

 /