NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add link ? add link [type = ] SWC|LCP Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP. type - typ SWC - Zajišťuje kompresi softwaru (MPPC). LCP - Zajišťuje rozšíření protokolu LCP (Link Control Protocol) ze sady protokolů PPP.

NETSH / RAS / ADD / LINK

netsh ras add link - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.
netsh routing ip nat add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/link.htm

0.046

Download Windows Server 2012 R2 x64 and test it!

 /

What is the sense of FindSameImagesOK, for what?

 /

VHD, was ist das für eine Datei?

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /

Start the Windows 7 cmd.exe in administrator mode?

 /

View and delete partitions on Windows-8.1, 8 and 10, how to  ?

 /