NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » link

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add link ? add link [type = ] SWC|LCP Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP. type - typ SWC - Zajišťuje kompresi softwaru (MPPC). LCP - Zajišťuje rozšíření protokolu LCP (Link Control Protocol) ze sady protokolů PPP.

NETSH / RAS / ADD / LINK

netsh ras add link - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, link, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.
netsh routing ip nat add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/link.htm
0.046

How to displays all network connections and listening ports?

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

Unterschied zwischen Plotter und Drucker?

 /

Microsoft Office 2013 downloaden und Testversionen verlängern!

 /

Eine Alternative zum Windows-Stand-Ausführen-Dialog!

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Datum / Zeit ändern Befehle der Eingabeaufforderung, mit Beispielen?

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /