netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [type = ] MULTI|BACP Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP. type - typ MULTI - Zajišťuje relace vícenásobného připojení protokolem PPP. BACP - Zajišťuje protokol BACP (Bandwidth Allocation Control Protocol).

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.218
20438

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

Can I disable in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (10, 7, 8.1)?

 /

Windows 10 und DVD Laufwerksbuchstaben zuweisen!

 /

Windows 10: Ordner Zugriffe im Netzwerk sehen?

 /

Schnelles Einfügen von oft benötigten Texten unter Windows per Copy Paste!

 /

Ist Pointer-Stick nicht ein Scherzt-Programm, wer braucht sowas überhaupt?

 /

Can I customize in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

Samsung Startbildschirm von Streichen auf Muster umstellen?

 /

NAS and networks are not recognized on the Windows 10 computer (network drive setup)?

 /

Identify network problems with Windows Command Prompt (10,8,1,7)!

 /

Scan works also on Windows 10 to easy save into PDF!

 /

Can I customize or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /