NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / APPLETALK

netsh ras appletalk - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras appletalk'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk.htm

0.078

Where is the folder of Windows 10 wallpapers!

 /

Computer per USB verbinden, oder ein Netzwerk realisieren, aber wie?

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

How to see installed Windows updates in Windows 7?

 /

AHCI for Windows 8.1 and 8 via storahci (activate, switch)!

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /