NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / APPLETALK

netsh ras appletalk - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras appletalk'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk.htm
0.062

Was kann man tun damit der PC nicht ständig ausgeht!

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

File Explorer Folder Options in Windows 10, how to find, open?

 /

External hard disk standby disable Win-10 (USB, eSATA)?

 /

In Windows 8 (8.1, 10) komprimierte Dateien bei der Datei Suche einbeziehen, oder ausschließen (.ZIP, .CAB usw.)!

 /

Is my Windows 10 up to date, how to see?

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

Kein WLAN am Laptop oder Notebook, Internet funktioniert nicht mehr!

 /