NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set » negotiation

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set negotiation ? Použití: set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY Parametry: mode - režim ALLOW - povolit protokol AppleTalk u připojení klientů. DENY - nepovolit protokol AppleTalk u připojení klientů. Poznámky: Udává, zda server vzdáleného přístupu umožní konfiguraci protokolu AppleTalk u všech připojení klientů, které přijme.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET / NEGOTIATION

netsh ras appletalk set negotiation - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, negotiation, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show state
Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp peer add
Přidá položky.
netsh diag show all
Zobrazí všechny kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set/negotiation.htm

0.093

Why the alternative Windows Explorer!

 /

Wi-Fi Passwort vom WLAN Netzwerk (anzeigen,finden,hacken)?

 /

Warum haben die LCD´s defekte Punkte?

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

Percentage usage of every file and folder on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Scroll via mouse wheel even if the window is not in the foreground ergo focused!

 /