NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show config - Zobrazí aktuální konfiguraci protokolu Appletalk pro vzdálený přístup.

NETSH / RAS / APPLETALK / SHOW

netsh ras appletalk show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/show.htm
0.077

Was ist der Unterschied von RAID und AHCI?

 /

Taskmanager starten unter Windows!

 /

Welche CPU hat mein Windows-PC?

 /

Share Files and folders without Password on Windows-7, how to?

 /

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Kein WLAN am Laptop oder Notebook, Internet funktioniert nicht mehr!

 /

I have on the desktop a small black dot, what can I do?

 /

So many folders in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /