NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show config - Zobrazí aktuální konfiguraci protokolu Appletalk pro vzdálený přístup.

NETSH / RAS / APPLETALK / SHOW

netsh ras appletalk show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete neighbors
Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/show.htm
0.156

Can I turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, how to do?

 /

Automatische Reparatur wird vorbereitet hängt bei Windows?

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10, how to?

 /

Der Navigationsbereich mit der Verzeichnisstruktur fehlt im Windows-10 Explorer, warum?

 /

Ordner in der Verzeichnisstruktur vom Windows-10 Explorer automatisch erweitern?

 /

If the monitor always goes on and off in Windows 10!

 /

Ausdrucke aus dem Windows Explorer machen, aber wie?

 /