netsh ras delete - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete authtype - Odstraní typ ověření ze serveru RAS. delete link - Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP delete multilink - Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP delete registeredserver - Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru RAS v aktivním adresáři určité domény.

NETSH / RAS / DELETE

netsh ras delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položky z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh routing ip show protocol
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.
netsh routing ip ospf delete virtif
Odstraní určené virtuální rozhraní.
netsh lan reconnect
Připojí rozhraní znovu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní položky z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete.htm
0.187
12677

Hilfe bei Störungen Telekom, DSL, Internet, Telefon, aber wo?

 /

Can I prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /

AutoHideMouseCursor!

 /

Wie bekomme ich große Insekten auf meinem Windows Desktop hin?

 /

Windows 8.1/10: Can I show  administrative  Management Tools in the Start Tiles!

 /

Can I find the BIT on my PC?

 /

shell:Common AppData on Windows 10!

 /

What is facebook.com for an internet site and for what is it good?

 /

Es werden nur Favoriten von IE angezeigt !?

 /

File formats and file types, what is it?

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /