NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete authtype - Odstraní typ ověření ze serveru RAS. delete link - Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP delete multilink - Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP delete registeredserver - Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru RAS v aktivním adresáři určité domény.

NETSH / RAS / DELETE

netsh ras delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položky z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh routing ip show protocol
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.
netsh routing ip ospf delete virtif
Odstraní určené virtuální rozhraní.
netsh lan reconnect
Připojí rozhraní znovu.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete.htm
0.217

Directory print / expression, but how to?

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /

Disable auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

Is there a search function in Quad Explorer?

 /

Customize icon spacing on the windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

Datei vergleichen mit der Windows Eingabeaufforderung!

 /

Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands!

 /