NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete authtype - Odstraní typ ověření ze serveru RAS. delete link - Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP delete multilink - Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP delete registeredserver - Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru RAS v aktivním adresáři určité domény.

NETSH / RAS / DELETE

netsh ras delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položky z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh routing ip show protocol
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.
netsh routing ip ospf delete virtif
Odstraní určené virtuální rozhraní.
netsh lan reconnect
Připojí rozhraní znovu.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete.htm
0.125

Wie kann ich unter Windows 7 / 10 meinen Kopfhörer anschließen.Ich bekomme keinen Ton auf meinen Kopfhörern?

 /

Windows 8 (8.1, 10) Desktop-Verknüpfung für Programme und Programme(x86) erstellen!

 /

V-Server vs Dedicated!

 /

How to Change on facebook.com my Primary Language to/from English?

 /

QuickLaunch, bzw. Schnellstartleiste für die Windows 10 Task-Leiste?

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

See more of your Wallpaper on the Windows Desktop and Server OS!

 /

Windows 8.1 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /