netsh ras delete - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete authtype - Odstraní typ ověření ze serveru RAS. delete link - Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP delete multilink - Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP delete registeredserver - Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru RAS v aktivním adresáři určité domény.

NETSH / RAS / DELETE

netsh ras delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položky z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh routing ip show protocol
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.
netsh routing ip ospf delete virtif
Odstraní určené virtuální rozhraní.
netsh lan reconnect
Připojí rozhraní znovu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní položky z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete.htm
0.186
12677

Open, Close Drive Ejecting over the Info area of ​​the taskbar!

 /

Set all 3 dates create/access/modified time, doesn't want to do?

 /

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures, (rename, select) ?

 /

Passive ejection of external hard drives and drives!

 /

Wie kann ich die PDF-s in der Vorschau betrachten?

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /

Delete and remove locked files and directorys!

 /

How does resurrecting pixels work with Is-My-LCD-OK?

 /

Can I play all Xbox games on the Windows-10?

 /

KO Timer to quit hanging Windows apps and programs!

 /