netsh ras delete authtype - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » authtype

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete authtype ? delete authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP Odstraní jeden typ ověření ze seznamu typů, o kterých bude server RAS vyjednávat. type - typ PAP - Protokol pro ověření hesla (prostý text). SPAP - Protokol pro ověření hesla společnosti Shiva. MD5CHAP - Protokol CHAP používající k zašifrování odpovědi systém transformování (hashing) Message Digest 5. MSCHAP - Protokol CHAP (standard Microsoft). MSCHAPv2 - protokol MSCHAP verze 2. EAP - Protokol pro ověření EAP (Extensible Authentication Protocol).

NETSH / RAS / DELETE / AUTHTYPE

netsh ras delete authtype - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní typ ověření ze serveru RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, authtype, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
netsh routing ipx delete interface
Zakáže směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras ip
Změny kontextu `netsh ras ip'.
netsh interface delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf show areastats
Zobrazí informace o oblasti protokolu OSPF.
netsh p2p group db dump
Zobrazí konfigurační skript.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní typ ověření ze serveru RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/delete/authtype.htm
0.14
15783

Wie kann ich die Explorer Dateiliste für Excel exportieren (XLS, CSV, HTML)?

 /

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected directorys problem!

 /

Unterschied zwischen Laptop und Notebook?

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

Easy paste text shortcut key examples!

 /

Computer Management in Windows 8.1 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Wie kann ich die Explorer Dateiliste für Excel exportieren (XLS, CSV, HTML)?

 /

QuickTextPaste Video!

 /

Formatting via the Command Prompt Windows (10,8,1, 7)!

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /