NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položky do tabulky. delete - Odstraní položky z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras ip'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
netsh bridge dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip dnsproxy help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 isatap show state
Zobrazí stav rozhraní ISATAP.
netsh routing ip set rtmroute
Upraví dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh ras aaaa show
Zobrazí informace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm

0.061

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

Drucker ist auf einmal weg unter Windows-10, warum?

 /

Computername, Arbeitsgruppe und Netzwerk-ID an meinem Windows-8.1 / 10 PC ändern!

 /

Der Windows-7 Explorer merkt sich die markierten Objekte nicht?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

How reset Quad-Directory Explorer to defaults as in fresh install (uninstall)!

 /

Start parameter in Don't Sleep, for example for a batch file?

 /

Fax and Scan is gone at once, Windows (10, 8.1)!

 /