NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete pool - Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP. delete range - Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.

NETSH / RAS / IP / DELETE

netsh ras ip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položky z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show ieproxy
Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip nat delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras ip show
Zobrazí informace.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/delete.htm
0.046

Insert text snippets about clipboard via Windows Keyboard Shortcuts!

 /

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

A virtual pointer stick for the Windows Desktop to highlight the cursor position! 

 /

Beim Einfügen über Strg+Alt erscheint immer das Menü, warum?

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

Tastenkürzel um Windows Programme neu starten?

 /