NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip delete range ? delete range [from = ] od [to = ] do Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP, který používá server RAS. from - počáteční adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'. to - koncová adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'.

NETSH / RAS / IP / DELETE / RANGE

netsh ras ip delete range - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add
Přidá položky do tabulky.
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/delete/range.htm
0.109

Was kann ich mit copy_text_uc und copy_text_lc machen?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

 /

Kann ich die Rechtschreibprüfung oder Auto-Korrektur in Windows 8.1 und Win 10 deaktivieren?

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

Where is the auto startup folder in Windows 8.1, or 8?

 /