NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip delete range ? delete range [from = ] od [to = ] do Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP, který používá server RAS. from - počáteční adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'. to - koncová adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'.

NETSH / RAS / IP / DELETE / RANGE

netsh ras ip delete range - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add
Přidá položky do tabulky.
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/delete/range.htm
0.046

Funktioniert WinScan2PDF mit meinem Scanner?

 /

Extend test period in Windows 8.1 and 8 or delay activation!

 /

Rechtschreibprüfung in Firefox aktivieren, aber wie?

 /

Bei Festplatten und anderen Datenträgern einen schnellen Datenträgertest machen!

 /

How long does it take to install windows 10 (download)?

 /

Unterschied zwischen hacken und einbrechen?

 /

See all computers in your wlan (wi-fi) network on Windows-10, how to?

 /

Can I disable in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (10, 7, 8.1)?

 /