NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip delete range ? delete range [from = ] od [to = ] do Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP, který používá server RAS. from - počáteční adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'. to - koncová adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'.

NETSH / RAS / IP / DELETE / RANGE

netsh ras ip delete range - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add
Přidá položky do tabulky.
netsh firewall set notifications
Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/delete/range.htm

0.061

Ist unter Windows x64 die x64 Version von NonCompressibleFiles schneller oder besser?

 /

Magnifier for microsoft windows 8.1 (open, find)!

 /

Rotate the image or scan before create a PDF!

 /

Was ist Festplattenverwaltung?

 /

AutoHideMouseCursor!

 /

Es werden nur Favoriten von IE angezeigt !?

 /

LCD-Monitore, Laptopbildschirme und feste Bildschirmauflösung ist falsch?

 /

How to customize Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, disable)!

 /