NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set access - Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server pro vzdálený přístup. set addrassign - Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje svým klientům adresy IP. set addrreq - Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP. set broadcastnameresolution - Určuje, zda bude vysílání překladu adres pomocí rozhraní NetBIOS pro TCP/IP povoleno či zakázáno. set negotiation - Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.

NETSH / RAS / IP / SET

netsh ras ip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ip/set.htm
0.327
13275

How to turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 the virus protect?

 /

Auto Run a program when Windows-10 starts, how to?

 /

Find and use the pre-installed calculator app at Windows 10!

 /

Der Navigationsbereich mit der Verzeichnisstruktur fehlt im Windows-10 Explorer, warum?

 /

Windows Programm startet immer als Administrator? (Admin Modus)

 /

Export favorites from Google Chrome, for example for a guest account?

 /

Typing speed is slow on Windows 10, how to change keyboard speed?

 /

Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about customizes on your computer!

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /

Outlook Express *.dbx Ordner E-Mails reparieren (kostenlos)!

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /